Γνωρίστε τους 21 Φιναλίστ του Διαγωνισμού 2010-2011

Ο ΣΕΒ και ο όμιλος Eurobank EFG με κοινή τους πρωτοβουλία ανέλαβαν από τον Μάιο του 2010 τη διοργάνωση του 1ου  Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας με τίτλο: «Η Ελλάδα Καινοτομεί!», με σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση των ανθρώπων της έρευνας και καινοτομίας, που τους διακρίνει σκληρή δουλειά, τόλμη και πίστη στις ικανότητές τους.

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2010, είχαν εμπρόθεσμα υποβληθεί 295 υποψηφιότητες από μεμονωμένους ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής, καθώς και από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα. Η διαδικασία γραπτής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ανέδειξε τις 21 υποψηφιότητες (εκ των οποίων δυο ισοψήφησαν), 10 για την κατηγορία της Εφαρμοσμένης Έρευνας και 11 για την κατηγορία της Καινοτομίας, οι οποίες συγκέντρωσαν την ψηλότερη βαθμολογία. Αυτές οι 21 υποψηφιότητες προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού, το στάδιο της προφορικής εξέτασης οι ακόλουθες υποψηφιότητες απαριθμούνται με βάση τον αύξοντα αριθμό υποβολής της υποψηφιότητας:  
Εφαρμοσμένη Έρευνα

Καινοτομία

Share: