Λογισμικό προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων κατάλληλα σχεδιασμένο για την υποστήριξη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εταιρεία Danaos Management Consultants SA και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Παναγιώτη Βαρελά.
Αν η προσομείωση (simulation) είναι η πολυτέλεια που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής στους εκπαιδευόμενους για την εξοικείωση στην επίλυση προβλημάτων, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, σε προστατευμένη από την απειρία τους εικονική πραγματικότητα, η epignosis επιχειρεί καινοτομικά, ανατρεπτικά και συμπληρωματικά την αντιστροφή των όρων. Ο ευφυής ερεθισμός ζωντανών συστημάτων  διοίκησης με ανύποπτη, διαφανή, εικονική εξομοίωση στην ταυτοποίηση αδυναμιών, προτείνει πλάνο μετριασμού αρνητικών συνεπειών ή  διαφορετικά κατευθύνει  τις επιχειρησιακές λειτουργίες  προς το golbal optimum. Eκτιμώνται οι δείκτες  ύπνωσης, ανάδρασης, αντικειμενικότητας, διαφάνειας και συνεργατικότητας. Το μοντέλο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία, τον τον έλεγχο της ενάργειας στη δημόσια διοίκηση και τη μεγιστοποίηση του βαθμού αυτογνωσίας στην επιχειρηματική δράση.

DANAOS MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
Share: