Διαφανείς Ηλιακές Κυψελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φωτοβολταϊκά παράθυρα ενταγμένα στην αρχιτεκτονική κτιρίων, εταιρεία BRITE HELLAS A.E. και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Νικόλαο Κανόπουλο.
Η Brite Solar αναπτύσσει τεχνολογία φωτοβολταϊκών πάνελ 3ης γενιάς. Χρησιμοποιεί οργανικά και ανόργανα νανοϋλικά για να δημιουργήσει στοιχεία που είναι διαφανή και άρα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως παράθυρα σε σπίτια και κτήρια. Η τεχνολογία της Brite Solar καλύπτεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ενώ είναι υπό έκδοση αντίστοιχα διπλώματα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όραμα της εταιρείας είναι η ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας της σε παράθυρα, γυάλινες προσόψεις κτηρίων, ηλιοροφές και ηχοπετάσματα αυτοκινητόδρομων. Η τεχνολογία της Brite Solar επιτρέπει τη λειτουργία του παραθύρου με ηλιακό αλλά και τεχνητό φως ενώ η τιμή παραγωγής των προϊόντων της είναι συγκρίσιμη με αυτή των κοινών υαλοπινάκων, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες. Το εμπορικό, κατοχυρωμένο στις ΗΠΑ, όνομα του ηλιακού παραθύρου της Brite είναι “PanePowerTM” Solar Window.

BRITE HELLAS A.E.

Share: