Μέθοδος ανίχνευσης άγνωστων μεταλλάξεων που προκαλούν πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Θεόδωρο Χριστόπουλο.

Πρόκειται για in vitro μέθοδο χρήσιμη στη διάγνωση, πρόγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, οι οποίες οφείλονται σε μεταλλάξεις που προκαλούν πρόωρο τερματισμό της σύνθεσης ορισμένων πρωτεϊνών. Στις ασθένειες αυτές περιλαμβάνονται o καρκίνος του παχέους εντέρου, o καρκίνος του μαστού, η θαλασσαιμία, η ινοκυστική νόσος, η μυϊκή δυστροφία, η πολυ-κυστυκή νόσος των νεφρών, η οζώδης σκλήρυνση, η νευροϊνωμάτωση, η τηλαγγειεκτασική αταξία, το σύνδρομο RubinsteinTaybi, η νόσος Tay-Sachs κ.λπ.. Η κλασσική μέθοδος ανίχνευσης των μεταλλάξεων αυτών βασίζεται στη χρήση ραδιοϊσοτόπων, ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου και αυτοραδιογραφίας. Η πρωτοτυπία μας έγκειται στο ότι η ανίχνευση δεν απαιτεί ραδιοϊσότοπα και ηλεκτροφόρηση της πρωτεΐνης. Αντίθετα, αξιοποιείται η ισχυρή φωταύγεια της φωτοπρωτεΐνης αικουορίνης (πρωτεΐνη της μέδουσας) και έτσι γίνεται εφικτή η ανίχνευση της παραγόμενης πρωτεΐνης σε 3 δευτερόλεπτα με υψηλή ευαισθησία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Share: