Ανάπτυξη εύκαμπτων οργανικών φωτοβολταϊκών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Στέργιο Λογοθετίδη.
Ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας σχετίζεται με τις εύκαμπτες οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις όπως είναι τα Εύκαμπτα Οργανικά Φωτοβολταϊκά (ΕΦ).  Η λειτουργικότητα των ΕΦ βασίζεται στη χρήση οργανικών (πολυμερικών) υλικών που μπορούν να εκτυπωθούν πάνω σε εύκαμπτα
ρολά (π.χ. πλαστικά φιλμ) εκατοντάδων μέτρων, με τεχνικές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση (π.χ. εντύπων ή συσκευασιών). 
Τα ΕΦ μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε είδους επιφάνεια επίπεδη ή μη (προσόψεις κτηρίων, κεραμίδια στεγών, τέντες, ρούχα, ομπρέλες, τσάντες κ.λπ.) οδηγώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αυτονομία καθώς και στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η παραγωγή αυτού του είδους προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα βασιζόμενη και στον υπάρχοντα ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό εταιρειών στον τομέα της 
εκτύπωσης ή/και της κλωστοϋφαντουργίας.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Share: