Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων και ευφυών συσκευών άσκησης, ικανών να βελτιστοποιήσουν και να επισπεύσουν τη φυσική αποκατάσταση ασθενών που πάσχουν από μυοσκελετικά και κινητικά προβλήματα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Αλέξανδρο Αστάρα.
Το εγχείρημα ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ εστιάζει στην ανάπτυξη έξυπνων μηχανημάτων φυσικής αποκατάστασης από τραυματισμό, μέσω ελεγχόμενης και εξατομικευμένης φυσικής άσκησης.
Η ένταση και αντίσταση της άσκησης είναι προγραμματιζόμενη από τον θεράποντα ιατρό και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου συλλέγει δεδομένα κίνησης και αντίστασης μέσω ηλεκτρονικών αισθητήρων, συντονίζει την ηλεκτρομηχανική ανάδραση και είναι προσαρμόσιμο σε πολλαπλά μηχανήματα. Το εγχείρημα καινοτομεί όσον αφορά στον τύπο των μοχλών ανάδρασης, την πολυπαραμετρικότητα της ανάδρασης βάσει αισθητήρων, τη δυνατότητα δυναμικής μετάβασης ανάμεσα σε ενεργητική και παθητική άσκηση, τη δυνατότητα τηλεμετρικής παρακολούθησης και τηλεπρογραμματισμού από τον ιατρό ή φυσικοθεραπευτή, καθώς και τον αρθρωτό σχεδιασμό των υπό ανάπτυξη τμημάτων του. Βασίζεται σε υπάρχουσες δοκιμασμένες τεχνολογίες και εξαρτήματα, καθιστώντας δυνατή την ταχεία και οικονομική προτυποποίηση του προτεινόμενου οργάνου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Share: