Από την "Τάξη του Μέλλοντος» στο "Σχολείου του Μέλλοντος", Εκπαιδευτήρια Δούκα, και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Κωνσταντίνο Δούκα.
Το όραμα του «Σχολείου του Μέλλοντος» είναι η δημιουργία ενός σχολείου πιο δημιουργικού, πιο ευχάριστου, πιο χρήσιμου και πιο αποτελεσματικού. Ενός “ανοιχτού” σχολείου με μαθητο-κεντρική προσέγγιση, το οποίο παρακολουθεί τις θέσεις των γονέων και συμπορεύεται με τα οράματα των εκπαιδευτικών. Η καινοτόμος προσπάθεια ξεκίνησε με την υλοποίηση της «Τάξης του Μέλλοντος». Η πρώτη ψηφιακή τάξη λειτούργησε πιλοτικά το 2007, με τις απαιτούμενες υποδομές (διαδραστικοί πίνακες, οπτικο-ακουστικός εξοπλισμός, εργαλεία και εκπαιδευτικό λογισμικό, ασύρματη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές αφής για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό), εφαρμόζοντας ομαδο-συνεργατικά διδακτικά μοντέλα. Από το 2010, όλοι οι μαθητές από τη Δ’ Δημοτικού μέχρι και τη Β’ Γυμνασίου, αξιοποιούν στην καθημερινή διδασκαλία και τις σχολικές δραστηριότητες τον Μαθητικό Υπολογιστή τους, υλοποιώντας στην πράξη ένα Εκπαιδευτικό Μοντέλο «1:1» (ένας μαθητής – ένας υπολογιστής).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
Share: