Φορητός καταγραφέας ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter) που συνδυάζεται με ασύρματη μεταφορά καταγραφών και δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης του φέροντος μέσω GPS, εταιρεία Χρήστος Κων. Κατσίγιαννης Α.Β.Ι. και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Χρήστο Κατσίγιαννη.Ο ηλεκτρονικός καταγραφέας ηλεκτροκαρδιογραφήματος (HOLTER) είναι μια φορητή συσκευή που αποσκοπεί στη συνεχή καταγραφή του καρδιογραφήματος του ανθρώπου. Αφορά την εισαγωγή στον καρδιογράφο μαθηματικών αλγόριθμων που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό των ανωμαλιών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος έτσι ώστε να γίνεται μόνο η καταγραφή της ανωμαλίας, γεγονός το οποίο θα επιτρέπει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης του ασθενούς. Αφορά την εισαγωγή ασύρματου συστήματος επικοινωνίας WI-FI μαζί με GPS έτσι ώστε πολύ εύκολα και απλά να αποστέλλεται σήμα, μέσω κινητού τηλεφώνου με WI-FI ή υπολογιστή, σε κατάλληλη ιατρική μονάδα που θα κρίνει ανάλογα με την ανωμαλία του καρδιογραφήματος την ανάγκη άμεσης επέμβασης ή όχι.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ι.
Share: