Σύστημα που επιτρέπει την επίβλεψη σε συνεχή βάση της κινητικής κατάστασης ασθενών με νόσο Πάρκινσον με αποτέλεσμα την αποφυγή τακτών επισκέψεων του ασθενούς στην κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με εκπρόσωπο ομάδας των κ. Φωτιάδη Δημήτριο.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Βέλτιστη διαχείριση ασθενών με νόσο Πάρκινσον με σκοπό την εξατομίκευση της θεραπείας του κάθε ασθενή, μέσω συνεχούς παρακολούθησης και μετρήσεων που εκφράζουν αντικειμενικά την καθημερινή έκφανση των συμπτωμάτων του (τρόμος, βραδυκινησία, χορεία).
Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από το υποσύστημα ασθενούς και το υποσύστημα κλινικής. Το έργο αυτό στηρίζεται σε διεθνή και μακροχρόνια επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία και αποτελεί ένα διεθνώς καινοτόμο σύστημα, που θα προάγει τη σημερινή τεχνολογική
στάθμιση (state of the art), καθώς μια τέτοια προσέγγιση συνεχούς παρακολούθησης, για την υποστήριξη της θεραπείας του ασθενή, πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Το πρόγραμμα PERFORM εδώ και τρία χρόνια τρέχει με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Share: