Νέου τύπου φίλτρο για βιολογική επεξεργασία πόσιμου νερού με υψηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλό κόστος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Δημήτριο Βαγενά.

Αναπτύχθηκε βιολογικό φίλτρο για την ταυτόχρονη απομάκρυνση υδρόθειου, αμμωνίας, σιδήρου και μαγγανίου από το πόσιμο νερό. Πρόκειται για ένα σύστημα προσκολλημένης ανάπτυξης όπου οι μικροοργανισμοί που απαντώνται φυσικά στο νερό, προσκολλώνται πάνω στην επιφάνεια πυριτικού χαλικιού. Καθώς αναπτύσσονται δημιουργούν βιοφίλμς που παρέχουν πολύ μεγάλη συγκέντρωση βιομάζας και αυξημένη αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων και παροχές νερού. Επιπλέον, επιτυγχάνεται φυσική διέλευση του αέρα μέσα από τον όγκο των χαλικιών χωρίς μηχανικό αερισμό, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα και του προς επεξεργασία νερού. Με τον τρόπο αυτό, το προτεινόμενο σύστημα μπορεί και χειρίζεται ταυτόχρονα και τους τέσσερις ρύπους χωρίς λειτουργικό κόστος. Το πρωτότυπο φίλτρο κατασκευάστηκε και λειτουργεί με επιτυχία από τον Ιούνιο του 2008, στον οικισμό Ν. Βουπράσιο του Νομού Αχαΐας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του τεχνικού κόσμου και πολλών Δήμων της χώρας. Επίσης, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Βολιβία (Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, Cochabamba) και η Αίγυπτος (National Research Center, Cairo), που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα του πόσιμου νερού τους. Απώτερος στόχος είναι η μεταφορά της τεχνογνωσίας στις χώρες αυτές.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Share: