Διάγνωση της οστεοπόρωσης με απλό, ανώδυνο και σύντομο τρόπο μέσω ειδικής συσκευής και μεθόδου, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πάτρας και με εκπρόσωπο ομάδας την κα. Σοφία Παντελιού.
Πρωτότυπη συσκευή μέτρησης μεταβολικών νόσων οστών (π.χ. οστεοπόρωση). Έχουν ολοκληρωθεί: βασική έρευνα, σχεδιασμός, κατασκευή πρωτοτύπου. Έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις σε πειραματόζωα και γυναίκες σε σύγκριση με όλες τις συμβατικές μεθόδους.

Πλεονεκτήματα μεθόδου σε σχέση με όλες τις συμβατικές:
1. Μικρή διάρκεια (2-3min)
2. Απουσία ακτινοβολίας-πόνου-επεμβατικότητας (μπορεί να γίνεται οσοδήποτε συχνά)
3. Απλή διαδικασία
4. Φορητότητα
5. Χαμηλό κόστος
6. Υψηλή ευαισθησία
7. Έγκαιρη ανίχνευση οστεοπόρωσης
8. Συσχέτιση αποτελεσμάτων με όλων των συμβατικών (δε συμβαίνει μεταξύ τους)
9. Επαναληψιμότητα
10. Αντικειμενικότητα
11. Δυνατότητα τηλεμεταφοράς δεδομένων για κεντρική διάγνωση σε απομακρυσμένους ασθενείς καθώς και δυνατότητα φροντίδας
τρίτης ηλικίας, χωρίς υποχρεωτική μετακίνηση ασθενούς ή νοσηλευτικού προσωπικού (με αισθητήρα στον ασθενή).
Έτσι, οι μετακινήσεις θα περιορίζονται μόνο για βεβαιωμένο λόγο.
Συμπέρασμα: η μέθοδος είναι το ανταγωνιστικότερο εργαλείο αξιολόγησης ποιότητας οστών, παρακολούθησης εξέλιξης οστεοπόρωσης και επίδρασης χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Share: