Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, εταιρεία Raycap ΑΕ και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Πολίτη Ζαφείρη.

To Strikesorb 30 Din Rail Mount είναι ένα πρωτοποριακό στοιχείο προστασίας από υπερτάσεις. Προσφέρει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Strikesorb σε ειδικό περίβλημα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή του σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και την εφαρμογή του σε ευρεία κλίμακα.Παρέχει απόλυτη προστασία στα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των λειτουργικών μονάδων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, αποτρέπει ζημιές και συνεπακόλουθες λειτουργικές και οικονομικές συνέπειες. Στα μοναδικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η ικανότητα απαγωγής πολλαπλών κρουστικών υπερτάσεων, η εξάλειψη οποιασδήποτε απαίτησης για περιοδικό έλεγχο και συντήρηση, η δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας χωρίς τη χρήση εσωτερικής ασφάλειας, στοιχεία που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη και βέλτιστου επιπέδου προστασία. 

RAYCAP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Share: