Νανοσωματίδια στην ιατρική: το μέλλον είναι εδώ

Νανοσύμπλεγμα, νανοσωματίδια, βιολογικές εφαρμογές διάγνωσης και θεραπείας. Επιστημονικοί όροι που για τους… κοινούς θνητούς μάλλον είναι δυσνόητοι. Κυρίως δε, όταν θες να περιγράψεις την καινοτομία μιας ομάδας ανθρώπων που έχουν εξειδικευτεί στην προσπάθεια πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών μέσω μιας προσέγγισης που έχει συνδέσει τα μαγνητικά νανοσωματίδια με την ιατρική επιστήμη. 

Πρόκειται για μια έρευνα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φαρμακευτικής, των βιολογικών και των ιατρικών εφαρμογών. Και το έργο που παράγει η ομάδα των ερευνητών, έχει για την ώρα τουλάχιστον τέσσερις εφαρμογές: 

- Ποιοτική αναβάθμιση των μαγνητικών τομογραφιών, 
- Καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων με τη μέθοδο της υπερθερμίας 
- Προαγωγή της έρευνας μέσω των βιοδεικτών οργανικών ουσιών, όπως είναι τα κύτταρα, οι πρωτεΐνες και τα γονίδια, που υποδεικνύουν συγκεκριμένες βιολογικές διαδικασίες. 
- Ευδοκίμηση των φορέων φαρμάκων, μέσω των νανοσωματιδίων.  

Η ομάδα των επιστημόνων από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Εργαστηρίου Λειτουργικών Νανοκρυστάλλων και Κβαντικού Μαγνητισμού που ανήκει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, δίνει νέα διάσταση στον τρόπο εφαρμογής των νανοσωματιδίων στην επιστήμη. 
Τι κάνουν όμως τα νανοσωματίδια; Καταρχάς, παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στα συμπαγή υλικά και στις ατομικές και μοριακές δομές. Δηλαδή «συνδέουν» κατά κάποιο τρόπο «υλικά» του σώματός μας. 

Ειδικά στα μαγνητικά νανοσωματίδια, εμφανίζονται μοναδικά μαγνητικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά τόσο από θεωρητική προσέγγιση όσο και από τεχνολογική άποψη. Και αυτό διότι  αναπτύσσονται σε μεγέθη τα οποία συγκρίνονται με έναν ιό, μια πρωτεΐνη ή ένα γονίδιο. 
Στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι Αθανασία Κωστοπούλου, Δρ. Αλέξανδρος Λάππας, Κωνσταντίνος Μπριντάκης και Γεώργιος Αντωναρόπουλος, θέτουν στη διάθεση της επιστήμης μία επαναστατική μέθοδο καθώς το νανοσύμπλεγμα στην πρότασή τους μπορεί να βρει εφαρμογή στη μαγνητική τομογραφία, τους βιοδείκτες, τη μαγνητική υπερθερμία και τους φορείς φαρμάκου. 
Στόχος τους είναι να επιτυγχάνεται ακριβής διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, ώστε να προλαμβάνεται η εξέλιξή της αλλά και να εφαρμόζεται  στοχευμένη θεραπεία.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς λαμβάνουν εξατομικευμένη θεραπεία, αποφεύγοντας πολλές εξετάσεις που όπως είναι γνωστό σε κάποιες περιπτώσεις αντί να έχουν αποτέλεσμα επιβαρύνουν την υγεία των ασθενών. Η εφαρμογή της μεθόδου, όμως, εξοικονομεί πόρους και από το σύστημα υγείας, καθώς οι ασθενείς δεν χρειάζεται να υποβάλλονται συνεχώς σε εξετάσεις ή σε πολυδάπανες εξετάσεις. 

Με την καινοτομία, οι τέσσερις ερευνητές έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις σημερινές εφαρμογές καθώς: 
• Η παρασκευή του υλικού είναι οικονομική. 
• Παρουσιάζεται σημαντική ενίσχυση της σκιαγραφικής αντίθεσης των ιστών στην απεικόνιση των μαγνητικών τομογραφιών (που φτάνει έως τέσσερις φορές υψηλότερη από εκείνη που συνηθίζεται). Με λίγα λόγια οι γιατροί έχουν μια ιδιαίτερα καλή σε ποιότητα μαγνητική τομογραφία που τους δείχνει πολύ καλά τις λεπτομέρειες, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν φαίνεται καθαρά. 

Ακόμη εμφανίζει γρήγορη έκλυση θερμότητας (>42ο C) στα σημεία στόχευσης υπό την παρουσία εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου. Αυτό που μόλις αναφέραμε έχει σχέση με τη μέθοδο της υπερθερμίας, που χρησιμοποιείται στη καταπολέμηση των καρκινικών όγκων. 

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους τέσσερις επιστήμονες είναι τα επόμενα βήματα. Και εδώ βρίσκεται και ο λόγος της συμμετοχής τους στον 3ο Διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!». Όπως περιγράφει η εκπρόσωπος της ερευνητικής ομάδας Αθανασία Κωστοπούλου «τα επόμενα βήματα απαιτούν ακριβά πειράματα όπως πρόσβαση σε μεγάλες διεθνείς ερευνητικές εγκαταστάσεις, πειραματόζωα, βιολογικά αντιδραστήρια, στείρους χώρους κ.ά. και εξοπλισμό για μεγαλύτερη παραγωγή νανοϋλικού. Η οικονομική στενότητα και η έλλειψη πόρων του εργαστηρίου αυτή τη στιγμή, περιορίζουν την πραγματοποίηση των επόμενων στόχων της ομάδας». 

Το ΙΤΕ ζητά πρόσβαση στην αγορά και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της προβολής που συνεπάγεται η πρόκριση στον 3ο Διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!». 

Share: