Παρουσίαση του 3ου Διαγωνισμού  «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» στο
Corallia

Ο Διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» θα επισκεφθεί την Τετάρτη 10.09.2014 στις 12:00 μ.μ. τις εγκαταστάσεις του Corallia για να πραγματοποιήσει παρουσίαση μέσω webinar αλλά και να απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό στα μέλη των cluster που συντονίζει το Corallia! 
Με ομιλητή τον κ. Μιχάλη Μητσόπουλο, Συντονιστή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ΣΕΒ, τα μέλη των cluster του Corallia θα μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του 3ου Διαγωνισμού Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ!, τα πεδία, τα βραβεία και τους όρους συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΒ και η Eurobank έχει σαν επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία, τη γνώση και τους ανθρώπους που τις υπηρετούν και φέτος έχει σαν στόχο να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες, ομάδες και ερευνητές να αναδείξουν το έργο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να έρθουν ακόμα πιο κοντά στην επιχειρηματική αξιοποίηση των ιδεών τους.

Σχετικά με το Corallia
Το Corallia  είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (clusters) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων. Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-Cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου). Επιπλέον, διαχειρίζεται τη λειτουργία τριών θεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs), σε στρατηγικά σημεία, το α1•innohub και α2•innohub (HQ) στο Μαρούσι, και το π1•innohub στην Πάτρα. Επίσης, υλοποιεί μια σειρά πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας όπως: έναν από τους σημαντικότερους επιταχυντές της χώρας, το πρόγραμμα egg-enter-grow-go σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Trip σε κορυφαία Πανεπιστήμια διεθνώς κ.ά. Τέλος, στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις Διεθνείς Συνεργασίες.
Share: