Ελληνική ελπίδα στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας

Λύση στην ανδρική υπογονιμότητα παγκοσμίως έρχεται να δώσει μία νέα διαγνωστική μέθοδος που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας και Ανοσολογίας Locus Medicus. Πρόκειται για μία καινοτόμα μέθοδο που δίνει ελπίδες σε πολλά ζευγάρια που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, καθώς εντοπίζει μικροοργανισμούς στο εσωτερικό των σπερματοζωαρίων που μπορεί να είναι αιτία ανδρικής υπογονιμότητας ή και πηγή μολυσματικότητας των εμβρύων και να οδηγήσουν σε απόρριψη του κυήματος ή σε συγγενείς νόσους.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση της τεχνικής ανοσοφθορισμού σε συνδυασμό με κυτταρομετρία ροής διερευνάται η παρουσία χλαμυδίων, ιών και λοιπών μολυσματικών παραγόντων στα σπερματοζωάρια. Η διερεύνηση αυτή γίνεται ενδοκυτταρικά, με τη χρήση κατεργασίας χαλάρωσης του DNΑ. Η αντιμετώπιση των μολύνσεων που ανιχνεύονται με αυτή τη μέθοδο, έχει σαν συνέπεια την αντιμετώπισή τους μέσω κατάλληλης θεραπείας, με τελικό αποτέλεσμα την άμεση επίτευξη κύησης με φυσικό τρόπο, σε ζευγάρια που ανέφεραν στο παρελθόν πολλά χρόνια υπογονιμότητας, πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής και πολλές, πρώιμες κυρίως, παλίνδρομες κυήσεις (βιοχημικές κυήσεις).  Οι βασικές ενδείξεις που οδήγησαν στην επιστημονική ανακάλυψη της μεθόδου, ήταν οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε υλικά απόξεσης παλίνδρομων κυήσεων, κυρίως του πρώτου τριμήνου, γύρω από τα κύτταρα του εμβρύου στη θέση της εμφύτευσης.

Κατά τη σύλληψη της ιδέας υπήρχε έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο μετά την απάντηση των επιστημονικών ερωτημάτων και τη δοκιμή τους σε κλινική πράξη, μετατράπηκε σε ευρεσιτεχνία τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξαιτίας της εμπειρίας του εργαστηρίου στη διαχείριση παλαιότερης ευρεσιτεχνίας σχετικής με υπογονιμότητα, έγινε αντιληπτή η εμπορική της διάσταση. Αξίζει να σημειωθεί πως για την εμπορική εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία καινούργιας εταιρείας (joint venture) σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στη διακίνηση και χρήση εξετάσεων. Ακόμη, έχει δοθεί εμπορική άδεια εκμετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου η Locus Medicus δεν έχει εμπορική παρουσία.
Η όλη εργασία της ερευνητικής ομάδας έχει επίσης γίνει δεκτή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιολογίας (Virology World Congress 2014 | San Antonio) που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2014 σαν προφορική ανακοίνωση, ενώ επίκειται και η δημοσίευσή της.

Η επιτυχία της μεθόδου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομάδας κ. Άγγελο Γκριτζάπη, οφείλεται στο γεγονός της μη ύπαρξης ανταγωνιστικών μεθόδων για την ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων στα σπερματοζωάρια.

Στην ερώτηση τι συμβουλή θα έδινε σε ένα νέο ερευνητή που τώρα ξεκινά να αναπτύσσει μια ιδέα, ο κ. Γκριτζάπης αναφέρει πως «θα πρέπει να ξεκινήσει με αφοσίωση στο επιστημονικό του αντικείμενο, να διαβάζει και να θέτει ερωτήματα, τα οποία να προσπαθεί να τα απαντήσει σε εύλογο χρόνο». Ενώ μιλώντας για το διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!», επισημαίνει ότι «είναι σημαντική η διάχυση της γνώσης και η αναγνώριση των Ελλήνων επιστημόνων που σε δυσμενείς για την έρευνα εποχές, προσπαθούν να δημιουργήσουν καινούργια γνώση και κατά συνέπεια νέες θέσεις εργασίας και παραγόμενα προϊόντα, ανταγωνιστικά  προς τη διεθνή αγορά».
Share: