Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού είναι 7μελής και αποτελείται από τους:

1. Χρήστο-Γιώργο Σκέρτσο, Γενικό Διευθυντή ΣΕΒ, Πρόεδρο..
2. Δημήτρη  Βέργαδο, Συντονιστή Δικτύου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων ΣΕΒ, Μέλος.
3. Φωκίωνα Δεληγιάννη, Διευθυντή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ΣΕΒ, Μέλος.
4. Μιχάλη Μητσόπουλο, Συντονιστή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ΣΕΒ, Μέλος.
5. Μάρθα Κεσίσογλου, Επικεφαλής Marketing και Επικοινωνίας Wholesale Banking Eurobank, Μέλος.
6. Αικατερίνη – Δομνίκη Τσώτσου, Assistant Manager Υποδιεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας Corporate & Investment Banking Eurobank, Μέλος.
7. Σπυρίδων Βενετσιάνος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Structured Finance Eurobank, Μέλος. 
Share: