Βραβεία Διαγωνισμού

Τα βραβεία του διαγωνισμού που θα απονεμηθούν για κάθε πεδίο χωριστά είναι δύο:

  • Δύο για την εφαρμοσμένη έρευνα.
  • Δύο για την καινοτομία.
Τα βραβεία του διαγωνισμού ανά πεδίο είναι χρηματικά και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα ως εξής:

  • Α’ Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας: €15.000
  • Α’ Βραβείο Καινοτομίας : €15.000
  • Β’ Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας: €8.000
  • Β’ Βραβείο Καινοτομίας: €8.000
Share: