Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι 12μελές και, ορίζεται με ευθύνη του ΣΕΒ και με τη σύμφωνη γνώμη της Eurobank, και αποτελείται από τους:

 1. Φωκίωνα Δεληγιάννη, Διευθυντή Τομέα Υποδομών & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, Συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 2. Κωνσταντίνο Βαγενά, Καθηγητή, Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 3. Ευάγγελο Διαλυνά, Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 4. Γεώργιο Δουκίδη, Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 5. Δημήτρη Θάνο, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Επιστημονικό Συμβούλιο Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
 6. Εμμανουήλ Κακαρά, Καθηγητή Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 7. Γιάννη Καλογήρου, Καθηγητή Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 8. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 9. Σπυρίδωνα Λιούκα, Καθηγητή Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 10. Νικόλαο Μελανίτη, Καθηγητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων & Συνεργάτη ΙΤΕ/ΠΡΑΞΗ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 
 11. Γιώργο Ναθαναήλ, Συντονιστή Τομέα Υποδομών & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ΣΕΒ
 12. Νικόλαο Τραυλό, Κάτοχο της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου», Πρύτανη, ALBA Graduate Business School, American College of Greece

Share: