Νικόλαος Εμμ. ΜελανίτηςΟ Νικόλαος Εμμ. Μελανίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Διπλ. 1987, Πανεπιστήμιο Πατρών) και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1991, QMW, Materials Dept).
Η ερευνητική και επαγγελματική του απασχόληση του εντάσσεται στις περιοχές μηχανολογίας, τεχνολογίας και επιστήμης των υλικών, οπτικών, laser και φασματογραφικών εφαρμογών σε υλικά, πειραματικής μηχανικής - μακροσκοπικής και μικροσκοπικής - καταστροφικής και μή (εφελκυσμός και θλίψη μετάλλων, πολυμερών, συνθέτων υλικών και διεπιφανειών), εμβιομηχανικών δοκιμών και υλικών. Η επαγγελματική και πρακτική του εμπειρία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης έργου έχει προκύψει από την απασχόλησή του ως συμβούλου τεχνολογίας και συντονιστή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Από τον Μάιο του 1999 είναι Καθηγητής στον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Ο ΝΜ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, έχει εκπονήσει περισσότερες από 20 πραγματογνωμοσύνες για το Πολεμικό Ναυτικό, και έχει δημοσιεύσει 40 εργασίες (με περισσότερες από 200 ετεροαναφορές) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, 2 διδακτικά εγχειρίδια, ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων ως προσκεκλημένος ομιλητής σε αντίστοιχες διεθνείς εκδηλώσεις για θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Έχει διατελέσει National Contact Point για το 5ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο Ερευνας (FP5) και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε θέματα Βιομηχανικών Τεχνολογιών, Υλικών και Περιβάλλοντος (1998-2002), εθνικός εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Research & Innovation (2002-2005) και εμπειρογνώμονας στην Τεχνική Επιτροπή Advanced Vehicle Technologies (AVT) του RTO/NATO (2000-2003).

Share: