Γιώργος ΝαθαναήλΟ  Γιώργος Ναθαναήλ είναι Συντονιστής του Τομέα Υποδομών & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Μετέχει ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ στις  Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ.

Ο κ. Ναθαναήλ έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων, για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς  του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, και διετέλεσε Διευθυντής του τομέα ΙΤ Consulting των Εταιριών Συμβούλων REMACO A.E., KANTOR Α.Ε. και Metrotech A.E.  Έχει διοικήσει και συμμετάσχει σε πολλά έργα Πληροφορικής και Ανασχεδιασμού Διαδικασιών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, καθώς και σε έργα μείωσης διοικητικών βαρών, ήταν  δε επί τριετία υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφορικής του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη.

Ο κ. Ναθαναήλ έχει επίσης σημαντική εμπειρία από πολλά ελληνικά και διεθνή παραγωγικά & ερευνητικά έργα στους τομείς των μεταφορών, της αναγνώρισης (identification), των εποπτικών συστημάτων (SCADA) και της εφοδιαστικής (logistics).

Έχει σπουδάσει στις ΗΠΑ, στα πανεπιστήμια Yale (BSc, Engineering) και New York University (MBA, Computer Applications & Information Systems), και είναι υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΜΙΤ Enterprise Forum Greece, και υπήρξε μέλος της Επιτροπής Διοίκησης Έργου της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας, την οποία υλοποίησαν  8 μεγάλα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας.
Share: