Εμμανουήλ ΚακαράςΟ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς είναι Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών.
Είναι επίσης Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΤΕΣΚ/ΕΚΕΤΑ). Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Ερευνητικών Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άλλους δημόσιους φορείς καθώς και από ελληνικές και ξένες βιομηχανίες.

Έχει σπουδάσει στην Ελλάδα και τη Γερμανία και έχει εμπειρία πλέον των 20 ετών σε θέματα λειτουργίας Θερμικών Σταθμών και ανάλυση θερμοδυναμικών κύκλων (ενεργειακή και εξεργειακή), αξιοποίηση στερεών καυσίμων, Χρήση Νέων Τεχνολογιών: καθαρές τεχνολογίες καύσης (κυρίως ρευστοποιημένη κλίνη), συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, μικτή καύση και αεριοποίηση γαιάνθρακα, βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων, αεριοστρόβιλοι σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, εφαρμογές κυψελών καυσίμου για ενεργειακούς σκοπούς, Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και Περιβαλλοντικά συστήματα και αντιρρυπαντικές διατάξεις.
Οι δημοσιεύσεις του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ξεπερνούν τις 350.

Υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος στις Επιτροπές του 6ου και 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα «Ενέργεια». Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μηδενικών Εκπομπών για Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ορυκτά Καύσιμα (ETP-ZEP) και είναι μέλος του Coal Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συμμετέχει στην Επιτροπή Ενέργειας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του συνδέσμου των μεγάλων ηλεκτροπαραγωγών (VGB – Power Tech). Από τον Ιούνιο του 2010 είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).

Share: