Φωκίων Κ. Δεληγιάννης

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο ΕΜΠ και στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Από το 1977 μέχρι το 1984 εργάσθηκε στην Πειραϊκή Πατραϊκή Α.Ε. ασχολούμενος με τις νέες και τις εκσυγχρονιζόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Από το 1985 εργάζεται στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών όπου σήμερα διευθύνει τον Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του IRC ΠΡΑΞΗ, μέλος του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε καθώς και μέλος της ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Παράλληλα μετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού και παρακολούθησης δράσεων των προγραμματικών περιόδων αρχής γενομένης από το 1992. Στο πλαίσιο αυτό μετέχει σήμερα ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ στη Σύνοδο των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ καθώς και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝ ΙΙ).
Share: